Home

Béatrice van Rooijen heeft na een jarenlange managementervaring in de gezondheidszorg zich volledig gericht op het samenstellen van Levenstestamenten en Nalatenschappen.

Zij weet de weg in het medische en juridische circuit en zij kan voor velen in de snel veranderende samenleving, zoals wet- en regelgeving, professionele ondersteuning bieden.

Het is evident dat Béatrice van Rooijen hierdoor sociaal, empathisch en sterk oplossend gericht is ontwikkeld.

Derhalve stelt zij in samenwerking met o.a. notarissen (complexe) levenstestamenten en nalatenschappen samen en zij beschikt hierdoor over diverse volmachten om namens cliënten op vertrouwensbasis te mogen handelen