Informatie

Een executeur handelt uw nalatenschap na uw overlijden af. Hij of zij krijgt pas nà overlijden de juridische bevoegdheid om dit uit te mogen voeren. Het is een misverstand dat de executeur zijn of haar taken mag uitoefenen als u bijvoorbeeld vanwege ernstige ziekte ( lichamelijk of geestelijk, waarbij sprake is van verwardheid, dementie) niet meer zelf kan handelen.

Een levensexecuteur kan op dat moment wel handelen op basis van een algemene c.q. medische volmacht.

“EEN LEVENSEXECUTEUR HANDELT DUS TIJDENS HET LEVEN, EEN EXECUTEUR KAN PAS ZIJN/HAAR TAKEN UITOEFENEN (AFWIKKELEN VAN EEN NALATENSCHAP) NA UW OVERLIJDEN.”