Wat is een levenstestament?

U kunt tijdens uw leven in een situatie belanden dat u niet meer uw eigen beslissingen kunt nemen.
Voorafgaand hieraan kan een proces plaatsen, bijvoorbeeld door een ernstige ziekte, door een ongeluk of door dementie. Het kan van tijdelijke, maar ook van definitieve aard zijn.

Wie neemt dan de beslissingen voor u en zorgt goed voor uw belangen?
Zelfs uw echtgenoot, echtgenote, partner en/of kinderen kunnen maar in een beperkt aantal gevallen namens u beslissingen nemen.
Als u niets vooraf heeft geregeld, komt u in een situatie terecht waarbij de kantonrechter een bewindvoerder, die u onbekend is, zal benoemen die uw zaken
verder gaat afhandelen.

Maar als u wel vooraf een en ander wilt regelen, dan kunt u een Levenstestament,
voorzien van diverse volmachten, laten maken. Daarin kunt u vastleggen wie de
vertrouwenspersoon (levensexecuteur) zal zijn die de beslissingen voor u mag én
kan nemen, als u dit zelf niet meer kunt, zowel op medisch gebied als voor uw
financiële zaken.

“DIT DOCUMENT MOET ALTIJD DOOR DE NOTARIS BEKRACHTIGD WORDEN ÉN WORDT EVENTUEEL TOEGEVOEGD AAN EEN BESTAAND OFFICIEEL TESTAMENT.”

Het Levenstestament bevat waardevolle informatie omtrent:

Uw persoonsgegevens

 • Banken
 • Verzekeringen
 • Bezittingen zoals onroerend goed; eventueel voorzien van een taxatie rapportage en een vermogensregeling
 • Schulden
 • Wilsverklaringen zoals bijvoorbeeld: Euthanasieverklaring
 • Behandelverbod
 • Behandelgebod
 • Dementieverklaring
 • Pensioen
 • Uitvaartwensen
 • Contracten
 • Aan Derden lopende leningen
 • Inlogcodes
 • Vindplaatsen
 • Lidmaatschappen
 • Abonnementen
 • Euthanasieverklaring
 • Behandelverbod
 • Behandelgebod
 • Dementieverklaring

Dit document beschrijft alle persoonlijke gegevens die voor u zelf van groot belang zijn, maar ook voor de door u aangewezen persoon die de administratie over moet nemen bij ziekte, vergeetachtigheid en overlijden.

“DIT LEVENSTESTAMENT IS EEN ZEER BELANGRIJK DOCUMENT TIJDENS DE AFWIKKELING VAN DE NALATENSCHAP NA UW OVERLIJDEN, OMDAT ALLE GEGEVENS DIE HIERVOOR NOODZAKELIJK ZIJN, HIERIN AL ZIJN VASTGELEGD.”

In de praktijk blijkt helaas dat weinig mensen deze zaken geregeld hebben; echter is het zeer belangrijk uw eigen zaken nauwkeurig vastgelegd, na te laten.
Het Levenstestament wordt door Béatrice van Rooijen in een aantal sessies met u samengesteld. Aan de hand van een specifieke vragenlijst worden in overleg met u én op basis van wederzijds vertrouwen, uw wensen in een concept verwerkt. U krijgt dit concept toegestuurd, zodat er nog aanpassingen kunnen worden verricht.

Na uw goedkeuring worden deze persoonlijke wensen in een officieel, door de notaris bekrachtigd, Levenstestament verwerkt, dat wordt opgenomen in het Levenstestamentenregister. Dit officiële document wordt eenmaal per jaar met u besproken om eventuele wijzigingen hierin aan te passen.

Het zal u en uw nabestaanden rust geven als u dit heeft geregeld; tijdens uw leven is dit een handzaam naslagwerk, waar bij alles inzichtelijk is verwerkt in één document. Veranderingen kunnen gemakkelijk worden aangebracht. Tevens wordt dit document gebruikt als ondersteuning bij de afhandeling van de nalatenschap.