Resumé

Béatrice van Rooijen kan samen met u uw wensen en beslissingen inventariseren en vastleggen in een Levenstestament. De benodigde medische en financiële volmachten worden in overleg met de Notaris besproken en vastgelegd.

Mocht u geen vertrouwenspersoon in uw omgeving hebben of graag een onafhankelijke persoon hierbij betrekken, dan kan Béatrice van Rooijen als uw levensexecuteur voor u fungeren.
Tevens is zij bereid om toezicht te houden op de door u benoemde levensexecuteur in de hoedanigheid als toezichthouder.

Vanzelfsprekend kan Béatrice van Rooijen in alle rust de diverse mogelijkheden en tarieven met U bespreken.